מה הן 5 הנחות היסוד העיקריות של ה –NLP

  1. לכל אדם יש את כל *המשאבים שהוא זקוק להם, כדי להשיג את **מטרותיו.


  1. מאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית.


  1. בכל רגע נתון בוחר כל אדם את הבחירה הנכונה לו, האפשרית לו.


  1. לאדם יש אחריות על איך האדם השני הבין את דבריו.


  1. תמיד קיימת אפשרות נוספת.


    *משאבים - ראה בלשונית זו "מה הם משאבים אישיים, אותם מחזק NLP ודמיון מודרך"


    **מטרה אותה ניתן להשיג באמצעות NLP ודמיון מודרך - ראה לשונית "מה ניתן להשיג"

"אדם נוצר כדי להרים את השמים" / הרבי מנחם מנדל מקוצק

"רוב האנשים מאושרים בערך כמו שהם החליטו להיות מאושרים" / אברהם לינקולן
 זה פשוט וקל להשיג מטרות באמצעות NLP ודמיון מודרך !!!